İmparatora Veda

İmparatora Veda, size tanıdık gelecek bir ülkede, adını bildiğiniz bir sarayın gölgesinde geçiyor. Mahalleleri, havası, suyu aşina olduğunuz bir başşehirden idare edilen, yirminci yüzyılın son yarısında geçmişin bütün travmalarına karşın ayakta kalabilmiş, stratejik önemini kimsenin tartışmadığı (hele bir tartışsınlar) bir "cihan imparatorluğu"nda. Merak ve ilgi yelpazesi geniş, saplantıları bol, özgüveni yüksek bir padişahı doğumundan iktidarının doruk noktasına kadar yıldan yıla izlerken, onunla yirmi yıl arayla aynı doğum gününü paylaşan, ömür tüketen kulluğuna sessiz bir öfkeyle başkaldıran bir kadının mücadelesine, bu iki hayatın beklenmedik anlarda kesişmesine de tanık oluyoruz. Masum bir çocuğun diktatöre dönüşmesinin, imparatorluğun çeperinden koparılıp getirilen kölelerin ve torunlarının, "ecnebi" ajanların, düzenin ateşli müritlerinin, kendi halinde yaşamını sürdürmeye çalışan insanların, çizmeyi aşıp ağır bedel ödeyenlerin, sokak köpeklerinin ve diğerlerinin hikâyesi. Kısaca, bugün kolay kolay hayal edemeyeceğimiz genişlikte bir coğrafyaya hükmeden bir ülkeyi yönetenlerin ve dünyaya karşı örülmüş duvarlarının içinde yönetilenlerin hikâyesi.

Romanın toplam 50 sayfa süren ilk dört bölümünü baştan başlayarak okumak isterseniz aşağıdaki (birbirine bağlı) ilk dört başlığın ilkine tıklayabilirsiniz. Kitabın tamamı 406 sayfadır.

 

BİRİNCİ KISIM

1967: Zuhur

1968: Feza

1969: Kar

1970: Sadakat

1971: Köpekler

1972: İttifak

1973: Şahika

1974: Karartma

1975: Saadet

1976: Surnâme

1977: Yol

1978: Dost

1979: Tesadüfler

1980: Cülus

1981: Aile

1982: Cümbüş

1983: Rüşt

1984: Merak

 

İKİNCİ KISIM

1985: Ecnebiler

1986: Mürekkep

1987: Mesele

1988: Senevî

1989: Hudutlar

1990: İntibah

1991: Kanun

1992: İktidar

1993: Adalet

1994: Beka

1995: Kafes

1996: Zula

1997: Darağaçları

1998: Seyirlik

1999: Velayet

2000: Asır

2001: Tayyar

2002: İstirahat

2003: Kabristan

2004: X

 

Alıntıların Kayıt Defteri

Teşekkür

 

© Aziz Gökdemir, 2023

© İthaki, 2023

 

Yukarıda görülen kapak tasarımı Hamdi Akçay'a ait. Kitabın editörlüğünü Beyza Ertem, düzeltisini Onurhan Ersoy üstlendi; İthaki için sayfa düzenini yapan B. Elif Balkın, kitabı baskıya hazırladı.

◄   İmparatora Veda

◄   Ana Sayfa